نویسنده = تقی ابراهیمی سالاری
تعداد مقالات: 1
1. محاسبۀ ارزش پولی سرمایۀ اجتماعی در شهر تهران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 353-373

10.22059/jscm.2018.244984.1480

تقی ابراهیمی سالاری؛ نفیسه صالح‌نیا