موضوعات = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 155
151. بررسی رابطۀ هوش عاطفی و سرمایۀ اجتماعی در تشکل‌های مردم نهاد(NGOs)

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-22

10.22059/jscm.2015.54087

حسن زارعی متین؛ علی اکبر قنبری؛ مرضیه قانع


155. بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 117-136

10.22059/jscm.2015.54091

زهرا شمسی؛ منیره محبعلی پور؛ حسن الوداری