موضوعات = سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی
مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدل مسئولیت اجتماعی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22059/jscm.2024.370386.2480

علی جوکار؛ فواد مکوندی؛ محمد همتی؛ یوسف امینی؛ عبدالکاظم نیسی


کاربست روش آمیخته تکرارشونده برای ارزشیابی مفهوم فرهنگ کیفیت در آموزش مهندسی به منظور توسعه کیفیت آموزش و سرمایه انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

10.22059/jscm.2024.372637.2490

مرتضی مالمیر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ مرضیه دهقانی


خویشاوندسالاری و بی تفاوتی سازمانی کارکنان: تحلیل نقش میانجی سرمایة اجتماعی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 51-68

10.22059/jscm.2023.346534.2323

مسعود طاهری نیا؛ علی شریعت نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی


کرونیسم سازمانی و اهمال ‏کاری: تحلیل اثر بازدارندگی سرمایة اجتماعی در سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 31-45

10.22059/jscm.2022.334711.2232

سیدنجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ فریبرز فتحی چگنی


رابطة جامعه پذیری سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی هویت سازمانی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 563-582

10.22059/jscm.2016.62098

علی‌اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری؛ مجید مرادی مقدم