نویسنده = میرخلیلی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی وکاهش بزهکاری؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان مناطق شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

10.22059/jscm.2020.279243.1827

محمود میرخلیلی؛ مسعود حیدری


2. عوامل حفظ و توسعۀ سرمایۀ اجتماعی خانواده در پیشگیری ازبزهکاری اطفال و نوجوانان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 213-231

10.22059/jscm.2018.254518.1572

سید محمود میرخلیلی؛ علی عسگری مروت؛ مسلم واحدی