نویسنده = پوررستمی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر «نظریه سرمایه اجتماعی» با تکیه بر آموزه های شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

10.22059/jscm.2020.291882.1931

حامد پوررستمی