درباره نشریه

این فصلنامه  با رویکرد پژوهشی (Research Paper) است، که به منظور ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنها و معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف مدیریت سرمایه اجتماعی انتشار می یابد .

 نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی مورخ 1395/08/05 در جلسه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح گردید و موفق به اخذ اعتبار علمی- پژوهشی از کمیسیون مربوطه گردید. پس اخذ درجه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) نیز نمایه شده است.

 امید است با انتشار این مجله گامی نوین در جهت توسعه و بهبود علمی و عملی در حوزه مدیریت و سرمایه اجتماعی برداشته شود و زمینه های پیشرفت روزافزون ایران عزیزمان را فراهم کنیم. این نشریه در حوزه های  متنوعی فعالیت دارد ، جهت مشاهده این حوزه ها به قسمت اهداف و چشم اندازه ها مراجعه فرمایید.

ضریب تاثیر(Impact Factor)  سال 96 مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  0/589 گزارش شده است.