اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1517
تعداد پذیرش 267
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 1040
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 598

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 326
تعداد مشاهده مقاله 523686
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 264798
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 79 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 225 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 110 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 72 روز
درصد پذیرش 18 %