داوران

 

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی
سید رحیم ابوالحسنی abhasani@ut.ac.ir
محمد ابوئی اردکان abooyee@ut.ac.ir
عباس احمدی abbasahmadi@ut.ac.ir
محمد حسن احمدی ahmadi_mh@ut.ac.ir
سلیمان احمدزاده so_ahmadzadeh@yahoo.com
مریم اخوان خرازیان m_akhavan@sbu.ac.ir
سیدحسین اخوان علوی akhavan@bmn.ir
محمد ادیبی مهر madiby@ut.ac.ir
عادل آذر azara@modares.ac.ir
حمیدرضا ایرانی hamidrezairani@yahoo.com
مهرداد استیری mehrdadstiri@ut.ac.ir
یوسف اشرفی y.ashrafi@ut.ac.ir
ثریا اعتمادی etemadi.soraya@ut.ac.ir
مرتضی اکبری mortezaakbari@ut.ac.ir
طلعت اله یاری allahyari@atu.ac.ir
سیدمجتبی امامی smemami@isu1.ac.ir
سعید امامقلی زاده gholizadehsaeid@gmail.com
علی نقی امیری anamiri@ut.ac.ir
محمد جواد امیری mjamiri@ut.ac.ir
طیبه امیرخانی t_amirkhani@sbu.ac.ir
فرشته امین famin@ut.ac.ir
علیرضا امینی alirezaamini@shirazu.ac.ir
محمد رسول آهنگران ahangaran@ut.ac.ir
جبار باباشاهی j.babashahi@ut.ac.ir
محمدامین باتمانی batmani@ut.ac.ir
قدرت الله باقری ghbagheri@ut.ac.ir
مهدی بالوی mahdibalavi@ut.ac.ir
هادی براتی baratian_61@yahoo.com
سیدرضا برقعی srborghei@yahoo.com
رضا برنجکار berenjkar@ut.ac.ir
فاطمه بزازان fbazzazan@alzahra.ac.ir
داریوش بوستانی dboostani@mail.uk.ac.ir
رضا پیرایش r_pirayesh@znu.ac.ir
پویا پیر ملکی pooyapirmaleki@gmail.com
علی اصغر پورعزت pourezzat@ut.ac.ir
محمد تابان taab1351@ut.ac.ir
ناصر توره nasertavrah@yahoo.com
عبدالله توکلی atavakkoli@rihu.ac.ir
مونا جامی پور mjamporazmay@yahoo.com
حسین جاور hjavar@ut.ac.ir
سیدمحمدباقر جعفری sm.jafari@ut.ac.ir
علی جعفری alijafari@ut.ac.ir
مصطفی جعفری jafari@iust.ac.ir
مصطفی جعفری jafari.mostafa@znu.ac.ir
حمزه جمشیدی کهساری jamshidi.h@ut.ac.ir
غلامرضا جندقی jandaghi@ut.ac.ir
مرتضی جوانعلی آذر javanaliazar@yahoo.com
احمد حاجی ده آبادی adehabadi@ut.ac.ir
سید احمد حبیب نژاد a.habibnezhad@ut.ac.ir
مهدی حدادی mhaddady@ut.ac.ir
روح الله حسینی r.hosseini59@gmail.com
محمدصادق حسن زاده sa_hassanzadeh@yahoo.com
زلفا حقگویان zolfa.haghgooyan@yahoo.com
علی حمیدی زاده hamidizadeh@ut.ac.ir
محمد امین خراسانی khorasani_ma@ut.ac.ir
ابوالفضل خسروی khosravi176@gmail.com
حسین خنیفر khanifar@ut.ac.ir
داتیس خواجه ئیان khajeheian@ut.ac.ir
محمدتقی خوبرو mt.khoobroo@ut.ac.ir
حسن دانایی فرد hdanaee@modares.ac.ir
محسن دیبایی صابر m.dibaei1359@gmail.com
حسن درویش dr_darvish@pnu.ac.ir
امین دهقان قهفرخی a_dehghan@ut.ac.ir
مهدی ذاکری zaker@ut.ac.ir
محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانی zolfaghar@ut.ac.ir
علی راد ali.rad@ut.ac.ir
فاطمه راغب f.ragheb@ut.ac.ir
اعظم راودراد ravadrad@ut.ac.ir
احسان رحیمی erahimikh@gmail.com
جعفر رحمانی 0384459@gmail.com
محمدحسین رحمتی mhrahmati@ut.ac.ir
حسین رحمت الهی hrahmat@ut.ac.ir
عباس رشنوادی a_rashnavadi@yahoo.com
محمد تقی رفیعی rafiei@ut.ac.ir
ابوذر رفیعی قهساره rafiei_aboozar@yahoo.com
روح اله رهامی rrahami@ut.ac.ir
حمید زارع hzarea@ut.ac.ir
حسن زارعی متین matin@ut.ac.ir
حمیدرضا یزدانی hryazdani@ut.ac.ir
مهدی یزدان شناس yazdanshenas@atu.ac.ir
سمیه زراعت کار szeraatkar@ut.ac.ir
علیرضا سارنج alirezamanager@gmail.com
نادر سیدامیری nadersa@ut.ac.ir
احمد سعدی a.saadi@ut.ac.ir
مرتضی سلطانی mortezasoltanee@ut.ac.ir
ابوالفضل سهرابی a.sohrabi31@yahoo.com
محمدتقی شیخی mtshykhi@yahoo.com
مهدی شیداییان m_sheidaeian@ut.ac.ir
اردشیر شیری shiri_ardeshir@yahoo.com
میثم شفیعی رودپشتی maysam.shafiee@ut.ac.ir
محمدابراهیم شمس ناتری eshams@ut.ac.ir
میثم شهبازی meisamshahbazi@ut.ac.ir
علی صابری ali_saberi1364@ut.ac.ir
فاطمه طاهری f_taheri@ut.ac.ir
سیداحمد طباطبایی sataba@ut.ac.ir
رضا طهماسبی rtahmasebi@ut.ac.ir
محمد حسین ظریفیان یگانه mhzarifian@gmail.com
حسن عالی پور hassan.alipour@ut.ac.ir
رسول عباسی r.abbasi@hmu.ac.ir
طیبه عباسی t.abbasi@ut.ac.ir
محمد علی عبدالهی abdllahi@ut.ac.ir
حمید عبدالهیان habdolah@ut.ac.ir
علی عبدالهی نیسیانی a.abdollahy@gmail.com
علی عسکری وزیری ali_askari31@yahoo.com
سهراب عسگری sohrabasgari@yahoo.com
دکتر عطاردی ratarodi@gmail.com
احمد عطارنیا a.attarnia@gmail.com
ابراهیم علی­دوست قهفرخی e.alidoust@ut.ac.ir
عبدالرضا علیزاده alizadeha@ut.ac.ir
سیدمحمد علوی نسب alavinsb@ut.ac.ir
محمد غفاری ghaffari.mohammad@ut.ac.ir
سمیرا فاخری کوزه کنان sfakherik@ut.ac.ir
علی فتحی ali.fathi@ut.ac.ir
محمدرضا فتحی reza.fathi@ut.ac.ir
امید فرجی omid_faraji@ut.ac.ir
امین فرجی a.faraji@ut.ac.ir
منیژه فیروزی mfmafi36@gmail.com
ابوالحسن فقیهی a.faghihi@srbiau.ac.ir
محمدرضا فلاح mfallah83@gmail.com
احمدرضا قاسمی ghasemiahmad@ut.ac.ir
سمیه قجری somayeghajari@gmail.com
محمدحسین قربانی ghorbani.moho@gmail.com
سیدمهدی قریشی ma.ghorashi@gmail.com
رحمت اله قلی پور rgholipor@ut.ac.ir
علی اصغر کیا keya@atu.ac.ir
محمد کاشانی پور kashanipour@ut.ac.ir
محمدهادی کاویانی kaviani_mh@ut.ac.ir
آصف کریمی asef.karimi@ut.ac.ir
تورج کریمی tkarimi@ut.ac.ir
محسن کوهی نصرآبادی mohsenkoohi77@gmail.com
ابوالفضل گائینی againi@hawzeh.ac.ir
مهدی گل وردی golverdi@ut.ac.ir
میثم لطیفی latifi@isu.ac.ir
اسفندیار محمدی esfand1970@yahoo.com
مسلم محمدی mo.mohammadi@ut.ac.ir
قنبر محمدی الیاسی elyasi@ut.ac.ir
بهزاد محمدیان b.mohammadian@ut.ac.ir
احسان محمدی ترکمانی ehsan.mohamadi@ut.ac.ir
سید محمد محمودی mahmoudi@ut.ac.ir
سعید مدرسی modaresi.sa@ut.ac.ir
محمود میرخلیلی mirkhalili@ut.ac.ir
اعظم میرزمانی mirzaman@ut.ac.ir
محمد میره ای mirehei@ut.ac.ir
زهرا معارف وند zn.maaref@yahoo.com
هاشم معزز h.moazzez@ut.ac.ir
حسین معینی moeini61@yahoo.com
سید محمد مقیمی moghimi@ut.ac.ir
مصطفی ملایی m.m.f.0897@gmail.com
محمد حسن ملکی mh.maleki@qom.ac.ir
عباس منصورآبادی behmansour@ut.ac.ir
محسن منطقی manteghi@qabas.net
محمدرضا مهربان پور mehrabanpour@ut.ac.ir
مینا مهرنوش mehrnosh@ut.ac.ir
سید احمد موثقی گیلانی movasagh@ut.ac.ir
سید محمد موسوی مقدم sm.mmoqaddam@ut.ac.ir
زینب مولوی ze_molavi@yahoo.com
ناهید نادری n.naderi.b@ut.ac.ir
وحید نجاتی nejati@sbu.ac.ir
مریم نجار نهاوندی nahavand@ut.ac.ir
محمد ندیری m.nadiri@ut.ac.ir
عطاءاله هرندی ata.harandi@gmail.com
محمود یوسف وند mahmoudyousefvand@yahoo.com
صیدمهدی ویسه amir7912000@yahoo.com