نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کارکردها، روش‌ها و موانع الگوگیری از اخلاق اجتماعی نبوی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 159-180

10.22059/jscm.2017.231505.1359

مسلم محمدی؛ زهرا محمودی خورندی