نویسنده = عباسی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب عوامل ارتقای اعتماد مدیر فروش به فروشنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22059/jscm.2020.297442.1976

بهاره محمدی گوندره؛ حسین معینی؛ رسول عباسی