نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 161-182

10.22059/jscm.2014.53460

معصومه مصطفی‌زاده؛ محمدرضا صادقی