نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 81-99

10.22059/jscm.2014.53279

احمد عربشاهی کریزی