نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه سرمایۀ اجتماعی در ارتقای تعلق مکانی (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان زابل)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 375-403

10.22059/jscm.2016.59966

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ مهنوش شریفی