نویسنده = سلیمان جعفری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش دینداری در اعتماد و مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه لرستان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 629-649

10.22059/jscm.2019.265514.1682

سید نجم‌‌الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ سلیمان جعفری؛ افسانه جعفری


2. تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه و نشاط اجتماعی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 521-541

10.22059/jscm.2016.62096

رضا سپهوند؛ سلیمان جعفری