نویسنده = ������������ ��������
بررسی طولی ـ ملی (1990 ـ 2014) نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ صنعتی

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 169-195

10.22059/jscm.2019.275706.1783

علی سالار؛ حسین اکبری؛ غلام‌رضا صدیق اورعی