نویسنده = محمد ادیبی مهر
تعداد مقالات: 1
1. توسعه پایدار سرمایه اجتماعی بر مبنای تثبیت زیر ساخت های فرهنگ دینی از کودکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

10.22059/jscm.2020.302590.2007

احمد صابری مجد؛ حسن زارعی متین؛ محمد ادیبی مهر