نویسنده = گرامی پور، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه اجتماعی به مثابه راهبرد تحقق تاب‌آوری سازمانی برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط پژوهشی با رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22059/jscm.2021.306045.2030

سید مجتبی حسینی فرد؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی پور