نویسنده = رجبی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد طنز به مثابه سرمایه اجتماعی با تاکید بر طنز عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22059/jscm.2021.317627.2114

محمد رضا رجبی