نویسنده = اباذر اشتری مهرجردی
مطالعه اعتماد اجتماعی ایرانیان به مثابه سرمایه اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22059/jscm.2023.353902.2382

طاها عشایری؛ اباذر اشتری مهرجردی؛ اکبر ذولفقاری؛ الهام عباسی