موضوعات = سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختار مفهومی ‌پژوهش‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی از طریق تجزیه و تحلیل هم‌واژگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22059/jscm.2022.340510.2274

احسان دولت زارعی؛ امید فرجی؛ مصطفی ایزدپور؛ فاطمه یونسی مطیع