نویسنده = حیدری، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی وکاهش بزهکاری؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان مناطق شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

10.22059/jscm.2020.279243.1827

محمود میرخلیلی؛ مسعود حیدری