نویسنده = ������������ ��������
تبیین نقش سطوح سرمایه اجتماعی در شکل‌گیری تاب‌آوری سازمانی در بانک‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.22059/jscm.2022.351637.2362

داود ابوالحسنی؛ سیروس تدبیری؛ مریم مجیدی