کلیدواژه‌ها = شورای اسلامی شهر و روستا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ظرفیت حکومت‌های محلی در توسعة سرمایة اجتماعی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 347-373

10.22059/jscm.2021.250130.1527

محمدحسین رحمتی؛ فاطمه نجفی