موضوعات = سرمایه اجتماعی و سرمایه معنوی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی نقش سرمایۀ معنوی بر تاب آوری سازمانی، با تأکید بر میانجی‌گری جو اخلاقی

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

10.22059/jscm.2019.269691.1732

عباسعلی رستگار؛ حسن درویش؛ مینا خلیلی؛ مجید نوده فراهانی


3. کارکردها، روش‌ها و موانع الگوگیری از اخلاق اجتماعی نبوی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 159-180

10.22059/jscm.2017.231505.1359

مسلم محمدی؛ زهرا محمودی خورندی