نویسنده = یزدانی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدلی برای توسعه سرمایه روانشناختی با محوریت سرمایه اجتماعی در سطح شهری در شهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jscm.2019.278793.1818

جواد علی اکبری صومعه؛ محمد میره ای؛ حمیدرضا یزدانی