نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. نگاشت جایگاه سرمایه اجتماعی در مدل ذهنی سیاست‌گذاران، مورد مطالعه: گفتمان های حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22059/jscm.2021.305603.2028

بهزاد محمدیان؛ مهدی ناظمی اردکانی


2. تأثیر خودافشایی در شبکه‌های اجتماعی بر توسعه سرمایه اجتماعی (بررسی نقش سرمایه معنوی)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 225-245

10.22059/jscm.2014.53463

بهزاد محمدیان؛ مهدی شعله؛ سمیه بابائیان مهابادی