موضوعات = سرمایه اجتماعی و سرمایه انگیزشی
تعداد مقالات: 3
1. سرمایۀ اجتماعی و امید به آینده در میان دانشجویان (مطالعۀ دانشگاه‌های شهر بندرعباس)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 85-104

10.22059/jscm.2019.256221.1587

فهیمه مردانی‌فر؛ مصطفی ظهیری‌نیا؛ یاسر رستگار


2. تحلیلی بر جایگاه بازاریابی نوستالژی در گرایش به بروز رفتار سرمایه‌های اجتماعی باشگاه

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 479-501

10.22059/jscm.2019.260989.1642

میثم شفیعی رودپشتی؛ مریم ساریخانی خرمی؛ پریسا ساریخانی