نویسنده = علی شریعت نژاد
فهم تاثیر کرونیسم و نپوتیسم سازمانی بر سرمایه اجتماعی سازمان؛ تبیین نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22059/jscm.2023.354088.2383

علی شریعت نژاد؛ زینب صفری احمدوند


بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب‌‌‌آفرینی کارآفرینی با نقش میانجی اشتیاق کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22059/jscm.2023.357435.2403

علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی؛ محسن عارف نژاد؛ الهه منیشداوی


بررسی تأثیر پدیده مصرف تظاهری بر سرمایه اجتماعی؛ تبیین نقش میانجی بی عدالتی ادراک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22059/jscm.2023.367037.2452

علی شریعت نژاد؛ فائزه حسنوند


خویشاوندسالاری و بی تفاوتی سازمانی کارکنان: تحلیل نقش میانجی سرمایة اجتماعی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 51-68

10.22059/jscm.2023.346534.2323

مسعود طاهری نیا؛ علی شریعت نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی