موضوعات = سرمایه اجتماعی
نقش مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم: فراتحلیل پژوهش‌های بازه زمانی 1390 الی 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22059/jscm.2022.351442.2360

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ حمیدرضا تاملی؛ فائزه رقمی


فهم تاثیر کرونیسم و نپوتیسم سازمانی بر سرمایه اجتماعی سازمان؛ تبیین نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22059/jscm.2023.354088.2383

علی شریعت نژاد؛ زینب صفری احمدوند


تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی در ایران با رویکرد فراتحلیل: پژوهش های بازه زمانی 1399-1389

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22059/jscm.2023.355198.2391

اکبر ذوالفقاری


چارچوب رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و نوآوری با روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22059/jscm.2023.355084.2390

هانیه رضایی؛ حسین خنیفر


بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب‌‌‌آفرینی کارآفرینی با نقش میانجی اشتیاق کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22059/jscm.2023.357435.2403

علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی؛ محسن عارف نژاد؛ الهه منیشداوی


مدل کندوی عسل برای تبیین نقش رسانه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه: اثر میانجی سرمایۀ اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22059/jscm.2023.359521.2419

رضا کهن هوش نژاد؛ حسین خنیفر؛ راضیه کللی خورموجی


تأثیر رهبری سازمان مبتنی بر علوم اعصاب بر اثربخشی آموزش کارکنان با نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22059/jscm.2023.358523.2413

الهام حیدری؛ مریم طهرانی؛ علی مهیمنی


تحلیل تأثیر کارکنان نامرئی بر ایجاد مسمومیت سازمانی با تعدیل گری سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.22059/jscm.2023.353814.2380

مهدی دیهیم پور


تربیت به عنوان یک سرمایه اجتماعی در پسامدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.22059/jscm.2023.360186.2423

عصمت رسولی؛ جلال دلقندی؛ حسین خنیفر؛ لادن سلیمی


شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی اجتماعات برندی آنلاین با تأکید بر ارزش ویژه برند مشتری محور در شرکت‌های مخابراتی کشور عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22059/jscm.2023.356798.2400

اسامه العیدانی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ منوچهر انصاری


بررسی تاثیر مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی بر ارتقاء امنیت ملی پس از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.22059/jscm.2023.357268.2402

فاطمه اسدالله پور؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احسان رازانی


نقش سایش اجتماعی در اینرسی سازمانی با نقش میانجی گری چابکی سازمانی(آموزش پرورش استان آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22059/jscm.2023.355676.2393

فرشید رستم زاده؛ جواد کیهان؛ فریبا محمدیان گل


اریة مدل سرمایه اجتماعی حسابرسان با تاکید بر پنچ عامل بزرگ شخصیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22059/jscm.2023.361931.2428

خالد یادگاری؛ شهرزاد احمدی؛ عیسی ناصر


مطالعه اعتماد اجتماعی ایرانیان به مثابه سرمایه اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22059/jscm.2023.353902.2382

طاها عشایری؛ اباذر اشتری مهرجردی؛ اکبر ذولفقاری؛ الهام عباسی


ارزیابی سرمایه اجتماعی و نقش آن بر عملکرد مدیریت نوین محله‌ای (مطالعه موردی: شهر فولادشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22059/jscm.2023.357959.2410

مریم رضائی؛ مجتبی رفیعیان؛ سجاد علیخانی


طراحی مدل توسعة فرهنگ وقف در مراکز آموزش عالی با هدف توسعة سرمایة اجتماعی

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 229-243

10.22059/jscm.2023.351890.2365

مریم اکبری؛ علیرضا قاسمی زاد؛ حمیدرضا معتمد


بررسی ارتباط بین سرمایة اجتماعی مدیرعامل با ریسک‌پذیری شرکت و سیاست‌های مالی

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 263-280

10.22059/jscm.2023.355348.2392

محمدرضا مهربان پور؛ جواد محمدی مهر؛ حامد دهقان زاده


تبیین ماهیت سرمایة اجتماعی مجازی ورزشی در پلتفرم‌های اجتماعی

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 281-294

10.22059/jscm.2023.356777.2399

احسان محمدی ترکمانی؛ معصومه دهقان؛ نفیسه خیری


طراحی و تبیین مدل ارتقای سرمایة اجتماعی مبتنی بر چندفرهنگی

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 295-307

10.22059/jscm.2023.357805.2405

محمود شمیاتی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علی رضا امیرکبیری