کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
نقش مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم: فراتحلیل پژوهش‌های بازه زمانی 1390 الی 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22059/jscm.2022.351442.2360

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ حمیدرضا تاملی؛ فائزه رقمی


فهم تاثیر کرونیسم و نپوتیسم سازمانی بر سرمایه اجتماعی سازمان؛ تبیین نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22059/jscm.2023.354088.2383

علی شریعت نژاد؛ زینب صفری احمدوند


چارچوب رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و نوآوری با روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22059/jscm.2023.355084.2390

هانیه رضایی؛ حسین خنیفر


بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب‌‌‌آفرینی کارآفرینی با نقش میانجی اشتیاق کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22059/jscm.2023.357435.2403

علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی؛ محسن عارف نژاد؛ الهه منیشداوی


ارزیابی سرمایه اجتماعی و نقش آن بر عملکرد مدیریت نوین محله‌ای (مطالعه موردی: شهر فولادشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22059/jscm.2023.357959.2410

مریم رضائی؛ مجتبی رفیعیان؛ سجاد علیخانی


فرآیند اسپین‌آف و توسعه سرمایه اجتماعی کارآفرینان دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22059/jscm.2023.363879.2437

مصطفی حیدری هراتمه


سرمایه اجتماعی در سازمان فضیلت‌محور: مؤلفه‌های تشخیص سرمایه اجتماعی در اماکن متبرکه مذهبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22059/jscm.2023.362705.2431

حمزه رمضانی بیدگلی؛ محمدحسین رحمتی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی


تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت بحران سازمانی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22059/jscm.2023.368330.2460

حسن جرفی؛ فاطمه خنیفر


بررسی تأثیر پدیده مصرف تظاهری بر سرمایه اجتماعی؛ تبیین نقش میانجی بی عدالتی ادراک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22059/jscm.2023.367037.2452

علی شریعت نژاد؛ فائزه حسنوند


طراحی الگوی سازمان هولوگرافیک در راستای شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22059/jscm.2023.360405.2424

حجت طاهری گودرزی؛ سمیه بارانی بیرانوند؛ مهدی زندیه


آینده پژوهی توسعه فرهنگ اهدای خون در جامعه ایرانی : نقش مهم سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.22059/jscm.2023.363808.2438

بلال پناهی؛ اسکندر شیرازی؛ امیر لعلی سرابی


مروری بر سرمایه اجتماعی، نوآوری و شبکه نوآوری: تحلیل کتاب سنجی از ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22059/jscm.2024.369931.2476

هانیه رضایی؛ حسین خنیفر


نقش و جایگاه تربیت در مکتب فرانکفورت برای حصول سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

10.22059/jscm.2024.369032.2467

عصمت رسولی؛ جلال دلقندی؛ حسین خنیفر؛ لادن سلیمی


ارائه مدل آسیب‌شناسی سرمایه اجتماعی در نظام آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22059/jscm.2024.368043.2457

سعید عبدل زاده؛ یدالله عباس زاده سهرون؛ پیمان یارمحمدزاده


ضعف سرمایه اجتماعی و چالش بوروکراسی‌هراسی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22059/jscm.2024.373991.2494

زینب مولوی


تحلیل ‌جامعه‌شناختی سرمایه اجتماعی بازیکنان فوتبال و تاثیر آن در اخلاق حرفه‌ای با رویکرد تجزیه‌وتحلیل اهمیت.عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jscm.2024.370537.2484

سوزان شمس لاهیجانی؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش


تربیت به منزله یک سرمایة اجتماعی در پسامدرن

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 103-113

10.22059/jscm.2023.360186.2423

عصمت رسولی؛ جلال دلقندی؛ حسین خنیفر؛ لادن سلیمی


بررسی نقش تعاونی‌ها در بازتولید سرمایة اجتماعی و ارتباط آن با بهره ‏وری

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 177-195

10.22059/jscm.2023.349219.2345

حسین فیض آبادی؛ علی اکبر مجدی؛ غلام رضا حسنی درمیان؛ هادی وکیلی


بررسی نقش ساختاری آموزش هوشمند در ایجاد و توسعة سرمایة اجتماعی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-61

10.22059/jscm.2022.345809.2316

حسین خنیفر؛ سارا الماسی زاده؛ امین فرجی؛ احسان محمدی ترکمانی